Web uvod – Autor Milan Petrović

Vodič za učenje web programiranja – frontend pristup

Objavljeno : November 18, 2017

React – Autor: Stanko Nikolić

REACT
Neverovatno široka dostupnost web sajtova, što geografski, što prema tipovima uređaja sa kojih se pristupa, učinila je da sajtovi postepeno postaju bogatiji za mnoge funkcionalnosti. Danas se već u internet programiranju jasno izdvaja koncept web aplikacija, koje sa internet prezentacijama jedino imaju zajedničko to da se izvršavaju u internet browser-u.

Objavljeno : November 18, 2017

NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU 2016.

GALIS ŠKOLSKI INFORMACIONI SISTEM PRIKAZAN JE NA SAJMU ,,NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU 2016.” U ORGANIZACIJI BRITISH COUNCIL-A. ŠTAND JE POSETILO OKO 4000. SUBJEKATA IZ SVERE DOMAĆEG I STRANOG ŠKOLSTVA.

Objavljeno : March 1, 2016

NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU 26–27. FEBRUAR 2016.

Ko će govoriti na konferenciji? PREKO 50 PREDAVAČA IZ SRBIJE, REGIONA I VELIKE BRITANIJE

Objavljeno : January 9, 2016