• November 18, 2017
 • March 1, 2016
 • January 9, 2016
 • November 26, 2015
 • November 2, 2015
 • August 29, 2015
 • May 28, 2015
 • May 27, 2015
 • March 25, 2015
 • February 1, 2015
 • January 30, 2015
 • January 29, 2015
 • Web uvod – Autor Milan Petrović

  Vodič za učenje web programiranja – frontend pristup

  Objavljeno : November 18, 2017

  React – Autor: Stanko Nikolić

  REACT
  Neverovatno široka dostupnost web sajtova, što geografski, što prema tipovima uređaja sa kojih se pristupa, učinila je da sajtovi postepeno postaju bogatiji za mnoge funkcionalnosti. Danas se već u internet programiranju jasno izdvaja koncept web aplikacija, koje sa internet prezentacijama jedino imaju zajedničko to da se izvršavaju u internet browser-u.

  Objavljeno : November 18, 2017